Η εισαγωγή του ελεγκτή ηλιακής φόρτισης

2022-08-17

Για την προστασία της μπαταρίας και την αποφυγή υπερφόρτισης, τα περισσότεραηλιακός ελεγκτής φόρτισηςπεριλαμβάνει έναν ελεγκτή φόρτισης. Η πιο βασική του λειτουργία είναι να διακόπτει το ρεύμα φόρτισης όταν η μπαταρία είναι γεμάτη. Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών φόρτισης των διαφόρων μπαταριών, τοηλιακός ελεγκτής φόρτισηςπρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας.
Solar Charging Controller